Dáker3D

A 3D nyomtatás feltalálása – amelyet gyors prototípus gyártá­si technológiának is neveznek – számos iparágban bír nagy visszhanggal, beleértve az egészségügy, autógyártás, repülő­gépgyártás, szórakoztatóipar, divat és vizuális kommunikáció területét.

2013-ban Gershon Miller, feltaláló és vállalkozó a 3D nyomtatásban, illet­ve a 2D szélesformátumú digitális nyomtatás terén szerzett tapasztala­tait hasznosítva megalkotott egy új technológiát, amely megváltoztatja a 3D nyomtatás játékszabályait. Meg­teremtette a gyors, és nagyméretű 3D nyomtatás lehetőségét, amely képes számos iparág igényeinek kiszolgálására.

A 3D nyomtatás önmagában egy csábítás, ezen túl pedig új kor­szakot ígér a tervezés, és szer­számgyártás területén, köszönhető­en annak, hogy bármely kis vagy nagy méretű 3D nyomtató képes a digitális tervezésen alapuló komplex formák és alakzatok életre hívására.

Ezidáig a legelterjedtebb 3D nyomtatá­si technológiák nem voltak képesek beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, ezáltal nem voltak képesek kiaknázni a 3D nyomtatásban rejlő valós potenci­ált, ugyanis limitált volt gyártási sebes­ségük vagy gyártási kapacitásuk.

A 3D nyomtatási megoldásai számos különféle iparág vállalkozásai számára jelentenek kiváló megoldást, hiszen alkothatunk velük egyedi, nagyméretű modelleket, displayeket, signage termékeket – mindezt úgy, hogy a technológia előnyeit kihasz­nálva időt és munkaerőt takarítha­tunk meg.

Egyes iparágakban kifejezetten kihasz­nálják a technológia előnyeit – ilyen te­rületek a vizuális kommunikáció, szó­rakoztatóipar, rendezvényszervezés, lakberendezés / belsőépítészet, építé­szet, illetve a koncepciós prototípusok.